Organizers

Logo Title Place
Ministarstvo nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
OPŠTINA VRNjAČKA BANjA I ETNO CENTAR GEGULA - CENTAR ZA USPEŠNI RAZVOJ PORODIČNE POLjOPRIVREDE I TURIZM
Panevropski Univerzitet Aperion Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu Istočno Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Prirodno-matematički fakultet Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Rudarski fakultet Prijedor Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina