ЕДУКАЦИЈА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ФИЗИКАЛНОЈ МЕДИЦИНИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Slavica Jandrić, 2. Nataša Tomić , Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Увод. Физикална медицина и рехабилитација (ФМР) у Републици Српској (РС), као самостална медицинска специјалност, у РС има дугу традицију и углед у стручним медицинским круговима и на међународном нивоу.
Циљ рада. Циљ рада је био да се покаже организација едукације кадрова и научно-истраживачког рада из области ФМР у РС.
Методе. Додипломске студије. Развој ФМР у РС прати и одговарајући едуковани кадар: велики број специјалиста из ФМР (око 91 и 37 љекара на специјализацији, едуковани физио и радни терапеути, медицинске сестре и др.). Овај кадар је било могуће обезбиједити захваљујући организованој додипломској и послиједипломској едукацији на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци и Високој медицинској школи (ВМШ) у Приједору. Медицински факултет Универзитета у Бањалуци има традицију од 34 године, а ВМШ у Приједору 15 година. ЗФМР „Др М.Зотовић“ је наставна база ових високошколских институција. Катедра за ФМР Медицинског факултета има једног редовног и два ванредна професора и 4 виша асистената. Настава из ФМР на овом факултету је организована на нивоу додипломске и послиједипломске наставе. Предмет „Физикална медицина и рехабилитација“ се слуша на Општем и Одсјеку стоматологије, а „Медицинска рехабилитација“ на Одсјеку здравствене његе. Такође се може бирати предмет „ФМР у реуматологији”.
Послиједипломске студије. Медицински факултет обавља и специјалистичке, магистарске и докторске студије, али и разне облике иновације знања и стручног образовања и усавршавања.
Специјалистичке студије на Медицинском факултету трају 3 године (у току је процедура за четверогодишњу специјализацију). До сада је специјалистички испит из ФМР положило на бањалучком факултету 46 љекара. У оквиру специјализације студенти су обавезни да присуствују двосеместралној специјалистичкој настави и да током специјализације положе 6 колоквијума.
Континуирана медицинска едукација (CME). Она је произашла из потребе сваког љекара да буде увијек добро информисан и да има увид у нова достигнућа на пољу дијагнозе, лијечења и рехабилитације пацијената са обољењима или повредама. Комисија Коморе доктора медицине РС бодује одговарајуће активности сваког љекара на основу Правилника. Сматра се да љекар има потребни ниво стручности, ако је у протеклом периоду од пет година стекао 100 бодова.
Резултати. Часописи. Друштво доктора медицине има властити стручни часопис „Scripta Medica“, а Комора доктора медицине публикацију КОД.
CME у установама за медицинску рехабилитацију. Континуирана медицинска едукација се такође проводи унутар здравствених установа. У ЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, CME се проводи кроз различите облике едукације љекара, физио и радних терапеута, медицинских сестара и других чланова тима, кроз курсеве за усвајање практичних вјештина, теоријских знања, стицања нових информација из ове области медицине у самој установи и ван ње.
Научно-истраживачки рад. Стручњаци из ове области су публиковали мноштво научних и стручних чланака, чак и у престижним страним медицинским часописима (Developmental rehabilitation, American Journal for Physical Medicine and Rehabilitation, JAMA, Annals of the rheumatic diseases), који су запажени и цитирани у свијету. Богато искуство у подручју медицинске рехабилитације је изњедрило и уџбеник из ФМР и неколико монографија.
Закључак. ФМР у РС има богату традицију, коју прати и развој високошколских институција, на којима се проводи додипломска и послиједипломска едукација, као и запажен научно-истраживачки рад. CME, за коју се може рећи да је етичка обавеза сваког љекара, прати институционалну едукацију из ФМР, као модерне гране медицине у РС.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад: Да

Датум: 03.09.2012.

Бр. отварања: 525

4. Kongres fizijatara BiH


Остали радови са конференције


Претражи радове