ФОРМАЛИЗМИ МОДЕЛОВАЊА И ЕКСПЕРИМЕНТ У ПРИЛАЗУ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛАСЕРСКИХ СНОПОВА СА МАТЕРИЈАЛОМ И ПРИМЕНА

1. Milesa Srećković, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Serbia
2. Aco Janicijević, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Serbia
3. Milovan Janićijević, Металац А. Д., Горњи Милановац, Кнеза Александра 212, Serbia
4. Сања Јевтић, Железничка техничка школа, Београд, Serbia
5. Слађана Пантелић, Електротехнички факултет Универзитет у Београду, Serbia
6. Зоран Фидановски, Рачунарски факултет Универзитет Унион, Београд,, Serbia

Зависно од врсте материјала и динамичког изабраног режима рада квантних генератора- ласера, постоји много разних класификованих прилаза из разних подручја стандардног типа или специфичних /феноменолошких прилаза или апроксимативно изведених брзих формула. Један део рада ће се бавити анализом , други део експериментом а, трећи део изабраним симулацијама на различитим материјалима. И даље у литературе постоји неусаглашеност резултата, и на познатим и на савременим материјалима /новим лабораторијским типовима . Доста детаљних модела је покривено рачунарском подршком , па се дeо рада бави и изабраним софтверским подршкама. Са добијеним резултатима интеракције се приказују квантификације интеракције и избор важнијих параметара . Поновљивост и интерпретација захтева посебну дискусију. Анализе се ослањају на развијене формализме и на покушаје, где се аналогијам са главним излазима везује за разне особине материјала и мерљиве параметре.

Кључне речи: моделовање; ласер; материјали

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 09.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове