Energetski efikasni materijali u cilju smanjenja potrošnje energije u građevinarstvu

1. Marina Karić, Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik, Serbia

Zgrade su veliki potrošači energije pa je njihov uticaj na životnu sredinu dug i neprekidan i ne može se zanemariti. Energija koja se troši u zgradama čini oko 48% ukupne finalne potrošnje, a od toga u Srbiji polovina na grejanje i hlađenje, i u stalnom je porastu. Iz navedenih razloga građevinska industrija mora uključiti mere za povećanje energetske efikasnosti kroz aktivnu integraciju inovacija i njihovu primenu na lokacijama. Energetska efikasnost zgrade zavisi od termičkih osobina njegovog omotača, materijala zidova, vrste prozora i zaptivenosti otvora u fasadi zidova. Termička svojstva građevinskih materijala zavise od njegovog sastava i strukture. U poslednjoj deceniji u upotrebi su inovativni materijali (prirodni i veštački) koji su sposobni da čuvaju toplotu i smanjuju troškove grejanja i hlađenja a dobra su alternativa tradicionalnim materijalima. U radu se razmatra primena energetski efikasnih materijala u građevinarstvu i njihove tremičke osobine, koji omogućavaju održavanje optimalne temperature u unutrašnjosti u svim vremenskim uslovima uz nižu potrošnju energije i manjim uticajem na životnu sredinu.

Кључне речи: građevinarstvo; energetski efikasni materijali; termičke osobine materijala; fazno promenljivi materijali.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 10.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове