A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/presentation.php

Line Number: 489

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: organizer

Filename: controllers/presentation.php

Line Number: 1287

III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" - confOrganiser.com

III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

10/11/2014 00:00 - 31/10/2014 00:00


У периоду од 30. до 31. октобра 2014. године, у Бања Луци је одржана III међународна конференција: ''Безбједност саобраћаја у локалној заједници''.  У раду Конференције учествовало је преко 210 стручњака из Босне и Херцеговине, Србије, Словеније и Републике Српске. Објављен је Зборник радова у електронском и штампаном издању. Штампано издање садржи 44 стручна рада, који су добили позитивне рецензије. Током Конференције, реализоване су следеће активности:

        1. Награђени су најбоље Јединице локалне самоуправе, Полицијске станице за безбједност саобраћаја и локални Савјет за безбједност саобраћаја;

        2. Приказана су искуства и реализоване активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у локалним заједницама (општинама и градовима) у праћењу стања безбедности саобраћаја;

        3. Приказана су искуства која се односе на праћење и унапређење стања безбедности саобраћаја у појединим затвореним системима (ЈКП ГСП Београд.);

        4. Разматрано је усаглашавање методологије праћења стања безбедности саобраћаја ради међусобног поређења на свим нивоима (међу различитим земљама, градовима и затвореним системима), применом индикатора безбедности саобраћаја као обавезан, проактивни начин праћења стања безбедности саобраћаја;

        5. Приказана су искуства која се односе на теоријску обуку возача, лиценцирање кадрова за обуку возача;

        6. Приказана су искуства у примјени новог типа кружних раскрсница односно примјена „турбокружних“ раскрсница;

        7. Посебно је разматрана безбједност рањивих учесника у саобраћају.

 

Сагледавајући уочене проблеме, учесници Конференције предлажу да:

1. Градоначелници и начелници јединица локалнe самоуправe:

                a) успоставе процес стратешког управљања безбједношћу саобраћаја, а посебно да: обезбиједе детаљну анализу постојећег стања, успоставе мрежу партнера на локалном нивоу, формирају локане Савјете за безбједност саобраћаја, припреме, усвоје и досљедно спроводе локалне стратегије и програме безбједности саобраћаја, информишу скупштинујединице локалне самоуправе о стању безбједности саобраћаја на путевима;

                б) започну и спроведу процес оцјењивања стања безбједности саобраћаја у циљу што ефикаснијег дефинисања кључних области дјеловања и алоцирања средстава и акција, а ради унапређења безбједности саобраћаја;

                в) анализирају могућности и почну систематску и стручно осмишљену примјену савремених система за аутоматско откривање и доказивање саобраћајних прекршаја, а у циљу унапређења понашања учесника у саобраћају;

 

2. да се Предсједници локалних Савјета за безбједност саобраћаја активно укључе у активности које спроводи Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото друштва и други суубјекти система безбједности саобраћаја; да иницирају активности које доприносе ангажовању и сарадњи свих субјеката система безбједности саобраћаја; да учествују у радио и ТВ емисијама на тему саобраћаја; да препознају и скрећу пажњу на проблеме у својој јединици локалне самоуправе.

 

3. да представници МУП-а активно буду укључени у локални Савјет за безбједност саобраћаја, прати и учествује у примјени ефективних мјера; да активно учествују у анализи стања безбједности саобраћаја са другим субјектима; да активно учествују у дефинисању „полазних резултата“ у доређеном временском периоду; да активно учествују у едукацији дјеце у предшколским и школским установама о понашању у саобраћају; да активно учествују у едукацији младих у средњим школама о ризицима страдања у саобраћају.


4. да предшколске, школске и високошколске установе доприносе уочавању проблема безбједности саобраћаја кроз унапређење наставног плана и програма; да иницирају код надлежних органа унапређење саобраћајне унфраструктуре у зонама школе и других објеката (посебно када су у питању мјеста атракције за дјецу); да утичу на развијање активизма код ученика и студената у подизању свијести о безбједности на путевима; да активно учествују у кампањама безбједности саобраћаја.

 

5. да здравствени сектор учествује у раду Савјета, предлаже могућности за превентиивне активности у безбједности саобраћаја; у унапређењу рада и скраћења времена одзива медицинске помоћи; у едукацији стручног тима, који ће посебно бити обучен за давање прве помоћи настрадалим у саобраћајним незгодама; да обезбиједи посебне просторе капацитете настрадалим у саобраћајним незгодама; да обезбиједи „богатију“ медицинску опрему за настрадале у саобраћају; да учествују у обуци Ватрогасних друштава на евакуацији повријеђених у саобраћајним незгода.


6. да ауто - мото друштва стално учествују у спровођењу кампања и других манифестација које доприносе унапређењу безбједности саобраћаја; доприносе развоју свијести о безбједности саобраћаја кроз локалне активности; учествују у раду локалног Савјета за безбједност саобраћаја; учествују у радио и телевизијским емисијама; да организују радионице и друге видове едукације дјецце, учитеља и наставника.


7. да ауто-школе унаприједе методе и процедуре обављања наставе и обуке возача за стицање возачке дозволе за управљање моторним возилом;


8. се обезбиједи прикупљање података о саобраћајним незгодама према одговарајућим методологијама и номенклатури, у циљу добијања квалитетних база о саобраћајним незгодама;


9. се покрену иницијативе за унапређење саобраћајне сигнализације и опреме, како у дијелу законских и подзаконских прописа, тако у дијелу адекватног постављања и надзора над истом, са циљем враћања повјерења у нарушени систем саобраћајне сигнализације;


10. се посвети пажња унапређењу безбједности рањивих учесника у саобраћају;


11. се врше континуирана истраживања о ставовима и понашању учесника у саобраћају.


12. се упути иницијатива Високом судском и тужилачком вијеће Босне и Херцеговине, са циљем додатне едукације тужилаца и судија са аспекта вршења увиђаја саобраћајних незгода и његовог утицаја на судски процес и одлучивање у поступку, као и на уједначавању судске и тужилачке праксе.