ПОРЕЂЕЊЕ УТИЦАЈА ЧАЂИ И БИОЧАЂИ НА ПОТРОШЊУ ЕНЕРГИЈЕ ТОКОМ НАМЕШАВАЊА ГУМЕНЕ СМЕШЕ

1. Jelena Lubura, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Serbia
2. Ivana Dragičević, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Serbia
3. Predrag Kojić, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Serbia
4. Jelena Pavličević, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Serbia
5. Bojana Ikonić, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Serbia
6. Оскар Бера, Serbia

Са еколошке тачке гледишта, велика пажња је усмерена на смањење потрошње фосилних горива и проналажење алтернативних, обновљивих извора материјала у индустрији гуме. Доминантно пунило за гумене композите је чађ, нафтни производ, због својих изузетних својстава ојачања, чистоће и ниске цене. У последње време влада постоји интересовање за замену чађи са биочађи, због његове обновљивости и ниске цене. Да би се поредио утицај чађи и биочађи на потрошњу енергије приликом намешавања гумене смеше, спроведена су два експеримента: стандардна чађ и биочађ добијена од дрвеног отпада, помешани су као пунило са комерцијалном гуменом смешом. Експерименти су изведени са 0, 10, 20, 30, 40 и 50 phr чађи и биочађи. Потрошња енергије за намешавање оваквих смеша била је приближно иста (око 44 Wh), за обе смеше са 0, 10 и 20 phr, а затим је почела да се повећава коришћењем чађи, у поређењу са биочађи. Мешавина природног каучука са 50 phr чађи довела је до потрошње енергије од 51 Wh, док је исти удео биочађи довео до 48 Wh. Поред свих осталих предности, коришћење биочађи може допринети смањењу потрошње енергије.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 13.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове