ПРЕГЛЕД ЛЕГУРА АЛУМИНИЈУМА И СТАНДАРДА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У ШИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. Nina Busarac, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins, Serbia
2. Andreja Radovanović, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Serbia
3. Petar Ljušić, AMM Manufacturing, Aleja Milanović bb, 34325 Lužnice, Srbija, Serbia
4. Strahinja Milenković, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins, Serbia
5. Nenad Grujović, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Serbia
6. Fatima Živić, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Serbia

У раду је приказан кратак преглед легура алуминијума и њихових карактеристика. Алуминијумске легуре спадају у материјале који се највише користе у шинској и многим другим индустријама. Алуминијумске легуре су погодне за производњу лаких конструкција добре носивости. Ове легуре су генерално гледано отпорне на корозију, што их чини применљивим у многим срединама. Презентована је класификација алуминијумских легура, са главним групама ливених кованих, где су легуре серија 5xxx и 6xxx најважније за шинску индустрију. Дат је преглед карактеристика 5xxx и 6xxx алуминијумских легура, са детаљнијим освртом на најчешће коришћене легуре у шинској индустрији: 5052, 5083, 5754, 6005А, 6061, 6063, 6082 и 6106 легура. Приказано је поређење њихових затезних чврстоћа и граница течења. Легура алуминијума 6082 се тренутно сматра главним материјалом за испитивање FSW заваривања на елементима шинских возила. Дискутована је и могућност електролучног и FSW заваривања. Дата је листа најважнијих релевантних стандарда контроле квалитета.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове