Упутство за ауторе

Програм конференције укључује пленарна предавања по позиву те усмене и постер презентације достављених радова. Званични језици Конференције су енглески и српски, али учесницима скрећемо пажњу да презентације припреме на енглеском језику.


Достава сажетака
 

Сажеци се достављају преко он-лине формулара доступног на адреси http://forsd.unibl.org/paper/add/592?lang=en. Успјешна пријава сажетка ће бити потврђена мејлом.

Молимо Вас да обратите пажњу на сљедеће: 

  • Сажеци морају бити писани на енглеском језику.
  • Аутори су одговорни за квалитет текста - сажетак ће бити штампан директно из достављеног материјала.
  • Сви прихваћени сажеци ће бити штампани у Књизи сажетака која ће бити подјељена свим учесницима Конференције.
  • Рок за достављање сажетака је 10.09.2017.

 Сва техничка питања везана за доставу сажетака могу се слати на адресу: forsd@sf.unibl.org

 

Презентације

Аутори се могу одлучити за усмену или постер презентацију. У случају превеликог броја пријава за усмену презентацију, Организациони и Научни одбори задржавају право да прилоге предвиђене за усмену презентацију прихвате у форми постера. Аутори ће о овоме бити на вријеме обавјештени.

Очекује се да се бар један аутор региструје и присуствује конференцији у циљу презентације прихваћеног сажетка. У противном, пријављени сажетак неће бити разматран.

Трајање усмене презентације је 15 минута укључујући 5 минута за дискусију.

Презентације је потребно припремити у програму Microsoft PowerPoint. Свим презентујућим ауторима ће бити на располагању конференцијски рачунар. Презентације требају бити достављене Техничком секретаријату конференције на USB стику најмање 15 минута прије сваке сесије.

Величина постера је ограничена на 70 cm ширине x 90 cm висине. Потребно је да током сесије бар један аутор буде присутан поред његовог/њеног постера ради евентуалних питања и дискусије.


Објава радова

Научни часопис Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је отворен за објаву радова представљених на Конференцији које аутори желе штампати у цјелини. Гласник је "Open Access" водећи национални научни часопис који излази два пута годишње, а доступан је на: http://glasnik.sf.unibl.org. Радови требају бити припремљени у складу са упутством за ауторе доступним на страници Гласника и достављени у редакцију,на адресу glasnik@sf.unibl.org, до 1. марта 2018.

Достављени радови прије објављивања пролазе двије научне рецензије од стране афирмисаних стручњака из релевантних области.


Датум: 15.05.2017.