A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: organizer

Filename: controllers/presentation.php

Line Number: 1287

13. Међународна конференција о достигнућима у машинству и индустријском инжењерству
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Тематске области


  Производне и рачунаром подржане технологије
  Технологије обраде, CIM системи, NUMA системи, CAD/-CAPP/CAM системи, FTS, Индустријски роботи, Нови производи, технологије и процеси. Интелигентни системи у пројектовању и производњи.

  Енергетика и термотехника
  Термотехника, гријање, климатизација, вентилација, хлађење, Енергетска ефикасност, Обновљиви енергетски извори.

  Механика и конструкције
  Механика крутих и чврстих тијела, механика флуида, биомеханика, динамика машина и механизама, механика лома, нумеричка и експериментална механика, машински системи, преносници снаге, дизајн и развој производа, интегритет и вијек конструкција.

  Мехатроника
  Мехатроника и роботика, Информационе и комуникационе технологије, Управљање помоћу рачунара, Аутоматско управљање, Управљање процесима у индустрији, Идентификација и моделовање система,Хидраулични системи.

  Аутомобилски и саобраћајни инжењеринг
  Мотори, друмска возила, шинска возила, моделирање саобраћајних система, савремена превозна средства, транспортни уређаји и системи, логистика.

  Квалитет и екологија
  Систем управљања квалитетом, Квалитет у систему образовања, Методе и технике квалитета, Пословна изврсност, Интегрисани системи управљања, CE означавање, Интелигентна производна метрологија, Економична производња (Lean&Green; Production), Инжењерски менаџмент, Екологија.

  Одржавање техничких система и инжењерство заштите радне средине
  Методе и технике одржавања, Пројектовање и управљање системима одржавања, Одржавање и нове технологије одржавања, Системи заштите у радној и животној средини, Пројектовање система заштите, Системи заштите од пожара, Поузданост система заштите.

  Наука о материјалима
  Метални материјали, Полимерни материјали, Композитни материјали, Керамички материјали, Наноматеријали, Биоматеријали, Заваривање, Термичка обрада, Испитивање и контрола материјала.